Filmai

Dokumentika. Lietuvos sąjūdžio laikotarpis (nuo 1987 m.) ir vėlesni metai

Lietuvos Krikšto Jubiliejus. 1 dalis (1987)
Lietuvos Krikšto Jubiliejus. 2 dalis (1987)
Mons. A. Svarinsko išleistuvės (Viduklės Šv. Kryžiaus bažn., 1988-07-26)
Uždarytos ir išniekintos šventovės Lietuvoje
Sugriautos ir išniekintos bažnyčios Baltarusijos respublikos vakarinėje dalyje
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sutikimas. (1988-07-02) 1 dalis
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sutikimas. (1988-07-02) 2 dalis
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sugrįžimas (1988-07-08)

Akimirkos Lietuvos respublikos Seime tuoj po 1991 m. sausio 13 d. įvykių (1991-01-15)
Prof. Vytauto Landzbergio priimamąjame (1991-01-19)
Apsilankymas pas seimūną Stasį Kropą po 1991 m. sausio 13 d. įvykių (1991-01-15)
Šaulių sąjungos pirmininko žodis seime (1991-01-19)
Lietuviai Romoje
Jono Pauliaus II-ojo Vizitas Lenkijoje (1987-06-12)

“Dažnai aš juos prisimenu”.  Susitikimai su asmenybėmis, prisiminimai, pasakojimai

Svečiuose pas arkivyskupą Julijoną Steponavičių

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio simbolinė kalba

Susitikimas su Leonu Puskunigiu

Lietuvos partizanų ryšininkės Primos Mortos Linkaitės pasakojimas

Paberžės Tėvelio Stanislovo testamentas

Susitikimas su disidentu Vytautu Skuodžiu

Svečiuose pas Šv. Kazimiero kolegijos rektorių, prelatą dr. Ladą Tulabą

 Panevėžys. Lietuvos Sąjūdžio laikotarpio ir pirmųjų nepriklausomybės metų (1987 – 1991) kino dokumentika.

Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios gyvenimo akimirkos

Tėvynės meilės ir tikėjimo keliu… Kunigo Roberto Pukenio sielovadinė ir kultūrinė veikla. Panevežiečių įamžintos akimirkos vardan Krikščioniškos Lietuvos. 1 dalis

Tėvynės meilės ir tikėjimo keliu… Kunigo Roberto Pukenio sielovadinė ir kultūrinė veikla. Panevežiečių įamžintos akimirkos vardan Krikščioniškos Lietuvos. 2 dalis

Film about Priest Robertas Pukenis (in English)

Šventė Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčioje

Kapitono Andriaus Eivos kalba

Panevėžiečių renginiai šalia bažnyčios

Šventos Mišios prie Panevėžio centrinio pašto po 1991 m.sausio 13-osios įvykių

Lietuvos Savanorių Panevėžio kuopos priesaika (1991-06-30)

1941 Birželio sukilimo minėjimas (1991)

Lietuvos Šaulių sąjungos Jaunalietuvių mitingas; Nepriklausomybės kovų 1918-1920 m. aukų pagerbimas (1991)

Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo diena. Panevėžys (1991-07-07)

Žalias namas (1992-02-29 lenkų k.)

Rupintojėlių šventinimas Panevėžyje (operatorius Jonas Ivaškevičius) (nėra garso?)

Salve Santarvė

Akimirkos Panevėžio žydų bendruomenėje

Palikus Panevėžį

Režisieriaus Sauliaus Varno filmas apie Dievo tarną kun. A. Lipniūną (2006 m. nėra garso?)

Kunigą Robertą Pukenį kalbina Laima Pangonytė (Italija, Roma)

Joanos Vigos Čiplytės knygos pristatymas “Žmogus Aukščiau visokios kainos”

Vėlinių minėjimas 2012 11 02 Kaune (operatorius Jonas Ivaškevičius)

Kun. Roberto Pukenio interviu (Prisikėlimo bažnyčia. Kaunas)

Uliūnai. Lietuvos Sąjūdžio laikotarpio ir pirmųjų nepriklausomybės metų (1987 – 1991) kino dokumentika.

Uliūnų bažnyčioje Lietuvos krikšto 600 metinių minėjimas (1987)
Uliūnų bažnyčioje atlaidai ir Vyskupo vizitacija (1989-10-1)
Uliūnų bažnyčioje švenčiama Motinos diena (1989-05-07)

Barklainiai. Lietuvos Sąjūdžio laikotarpio ir pirmųjų nepriklausomybės metų (1987 – 1991) kino dokumentika.

Barklainiai. Koplyčios atšventinimas. 1989-10-01)

Tarptautinė konferencija „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“

TAUTINIO TAPATUMO  IŠSAUGOJIMAS  EUROPOS  SĄJUNGOJE
PROTECTION OF NATIONAL IDENTITY IN EUROPEAN UNION
International Scientific teoretical – Praktical Conference  10 – 11 th November 2006, Kaunas Lithuania.      Vytautas Magnus University Faculty of Catholic Theology

Nuoroda (informacinis straipsnis internete apie konferenciją) –>

Konferencijos 1-a diena

Prieš prasidedant konferencijai. Trukmė: 00:01:34

01 Atidarymas Rev. Dr. R Pukenis. Trukmė: 00:02:01

02 Arkivyskupas Dr Peter Stephan Zurbriggen. Trukmė: 00:12:19

03 Arckivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevicius 6:44

04 Prof. Auksė Balčytienė  4:14

05  Kupiškio meras Leonas Apšega  7:10

06 Kauno vicemeras Kazimieras Kuzminskas 3:26

07 Achema Group atstovas Augenijus Nazerskis 5:04

08 Rev Dr Petras Smilgys 4:25

09 Ev ref kun Julius Norvila 5:24

10 Totoriu bendruomenės pirmininkas Romas Jakubauskas 5:35

11 Atidarymo apibendrinimas 6:41

12 Pertraukele 2:10

13 Prof Hab Dr Vytautas Landsbergis 27:39

14 Prof Dr Gian Luigi Falchi 32:13

15 Rev Prof Dr Kestutis Zemaitis 14:10

16 Dr Egidijus Vareikis 21:00

17 Prof Dr Jonas Shamuana Mabenga 18:24

18 Prof Hab Dr Alfonsas Motuzas 37:12

19 Rev Dr Piotr Stanisz 36:35

20 Asoc. Prof Dr Jonas Juskevicius 25:23

21 Rev Prof Dr Witold Dorsz 29:31

22 Rev Dr Robertas Pukenis 9:10

23 Publicistas Vilius Brazenas 3:42

Konferencijos 2-a diena

01 Prof. Dr. Roberto de Mattei

02 Dr. Petras Ragauskas

03 Prof. Dr. Mario Trapani

04 Dr. Luca Barani

05 Prof. Dr. Francesco Chiappetta

06 The publicist Vilius Brazenas

07 David Aptsiauri Ambassador in Lituania

08 Prof. Hab. Dr. Bronius Genzelis

09 Arunas Bliuzas Academy of Baltic-Skandinavian

10 Assoc. Prof. Dr. Dalia Maria Stanciene

11 Rev. Prof Hab. Dr. Kazimieras Meilius

12 Genadij Kofman Panevezio zyd. bendr. pirmininkas

13 Assoc. Prof. Dr. Silvestras Gaiziunas

14 Rev. Prof. Hab. Dr. Romualdas Dulskis

15 Assoc. Prof. Dr. Rasa Raciunaite-Pauzuoliene

16 pab. rev. Dr.R. Pukenis – Ausra Eidukaityte

17 Mass at the Christ Church Resurrection in Kaunas

Rev. Dr. R. Pukenis. Tautinis tapatumas ir ES. Pasisakymas apie Europos Sąjungos dabartį ir perspektyvas

Spaudos konferencija

01 Rev Dr Robertas Pukenis 14:28

03 Prof Dr Roberto de Mattei 5:16

05 Prof Dr Jonas Shamuana Mabenga 5:04

06 Prof Dr Mario Trapani 4:03

07 the publicist Vilius Brazenas 1:37

08 Prof Hab Dr Bronius Genzelis 1:34

09 Dr Luca Barani 1:40

10 Rev Dr Piotr Stanisz 2:53

11 Assoc Prof Dr Silvestras Gaiziunas 2:36

12 Arunas Bliuzas 1:23

13 Rev Prof Hab Dr Kazimieras Meilius 1:33

14 Assoc Prof Dr Dalia Maria Stanciene 0:57

15 Rev Prof Dr Witold Dorsz 3:52