Religinės mintys

Šv. Pauliaus mintys ir Čiurlionio paveikslai

Popiežius Pranciškus. Savais žodžiais (knyga, PDF)

Popiežiui Jonui Pauliui II atminti (muzik. fonas)

Katalikai pasaulyje (statistiniai duomenys apie katalikus pasaulyje, aut. Romualdas Kriaučiūnas; muzik. fonas)

Kasdienis atsiliepimas (Chiara Liubich religinės mintys. Bernardinai. lt 2011.10.23; muzik. fonas)

Esame namuose (John O’Donohue “Palaiminimų knyga”; muzik. fonas)

Apie maldą (ištraukos iš knygos “Iš bažnyčios maldų lobyno”, autorius Alfons Maria Weigl; išvertė kan. Juozapas Grubliauskas; muzik. fonas)

Vaikai rašo Dievui (Vaikų užrašytos mintys)

Širdies linksmumas arba liūdnumas (relig. aforizmai, pamokymai; muzik fonas)

Kokia religija geriausia (Trumpas brazilų teologo Leonardo Boff pokalbis su Dalai Lama)

Dešimt (alegorinis pasakojimas; muzik. fonas)

Šv. Tėvas Pijus (tikra istorija; muzik. fonas)

Trys medžiai (alegorinis pasakojimas remiantis Bruno Ferrero kūryba)

Dvylika patarimų (alegorijos, patarimai)

Penkiasdešimt eurų (alegorinis pasakojimas)

Apie krikščionis. Kardinolo Leono J. Suenens (1904-1996) mintys. Bernardinai.lt 2011.10.11; muzik. fonas)

Apie laimę būti tyloje (alegorinis pasakojimas apie tylos prasmę; muzik. fonas)

Apie tris Aš (alegorinis pasakojimas; muzik. fonas)

Šv. Andriejaus Fourmet pamokymai

Dovana (alegorinis pasakojimas)

Gyvenimo šventė. Rugsėjis (mintys, pamokymai. Aut. Valerijus Rudzinskas. Išleido Pilnų namų bendruomenė, 2010 m.)

Gabrielis Garsija Markesas. Trylika tiesų apie gyvenimą (alegorinės mintys, pamokymai)

Gėris (Motina Teresė, alegorinės mintys, pamokymai)

He Qi paveikslai (šiuolaikinės tapybos reprodukcijos biblijos temomis)

Icoane Deosobite (ikonų reprodukcijos; muzik. fonas)

Klu Martinique Le Jardin de Balata (fotografijos)

Nuostabus momentas (mintys apie Jėzų Kristų, maldą; muzik. fonas)

Naudinga žinoti (mintys apie maldą, jos reikšmę ir galias remiantis mokslinėmis išvadomis; muzik. fonas)

Nuostabi istorija (alegorinis pasakojimas apie padėkos būtinumą; muzik. fonas)

Pagaliau (alegorinis pasakojimas; muzik; fonas)

Pokalbis (alegorinės mintys; muzik. fonas)

Prabėga laikas lyg vanduo (mintys, aforizmai apie laiką)

Jis kvepia lietumi (tikra istorija)

Religinės mintys 1 (muzik. fonas)

Religinės mintys 2 (aut. Jūratė Sakalauskienė)

Religinės mintys 3 (mintys apie Kalėdų dovanas)

Religinės mintys 4 (Vyganto Varnecko poezija, skaidres parinko kan. Bronius Šlapelis)

Religinės mintys 5 (mintys, aforizmai, pamokymai)

Religinės mintys 6 (mintys, aforizmai; muzik. fonas)

Religinės mintys 7 (mintys, aforizmai)

Religinės mintys 8 (mintys, aforizmai ir pamokymai)

Religinės mintys 9 (mintys, aforizmai ir pamokymai)

Religinės mintys 10 (mintys, aforizmai remiantis katalikų kalendoriaus žinynu, 1986 m.)

Religinės mintys 11 (mintys, aforizmai ir pamokymai)

Religinės mintys 12 (mintys, aforizmai apie Tėvynę)

Religinės mintys 13 (mintys, aforizmai skirtos Motinoms)

Dominque Glocheur “Rožinis gyvenimas” ( mintys, aforizmai apie gyvenimo prasmę ir tikslus; muzik. fonas)

Šviesios mintys (mintys, aforizmai, žiemos vaizdai; muzik. fonas)

Zig Ziglar mintys (mintys apie bendravimą, draugiškus santykius šeimoje, gamtos vaizdai; muzik. fonas)

Klasikai (kompozitorių portretai; muzik fonas)

Tikras grožis (mozaikos iš gėlių miesto gatvėse; muzik. fonas)

Paslaptingi laiptai (pasakojimas apie Loretto koplyčios stebuklingus laiptus)

Kūdikio laiškas motinai (mintys apie dar negimusios gyvybės nutraukimą; muzik. fonas)

Laiko vertė (aforizmai, mintys apie laiko vertę, gamtos vaizdai)

Pagalba (pasakojimas apie vienišą senutę)

Medžių svajonės (alegorinis pasakojimas; muzik. fonas)

Mintys Vėlinėms artėjant (J.E. Kardinolas A.J. Bačkis; Bernardinai 2011.11.01; aforizmai, pamokymai; muzik. fonas)