Straipsnių sąrašas

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS
MOKSLO STRAIPSNIAI

 • leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą
 • kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“
 1. Pukenis, Robertas. Izraelio valstybė : žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 73 (2012), p. 87-95. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L73/Logos_73_087_095_Pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 2. Pukenis, Robertas. Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje. [II d.] : [pradžia nr. 69, pabaiga nr. 70]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 70 (2012), p. 69-82. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L70/Logos_70_069_082_Pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 3. Pukenis, Robertas. Bažnyčios turtų administravimas Lietuvos Respublikoje
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 68 (2011), p. 114-128. Prieiga per internetą:
  <http://www.litlogos.eu/L68/Logos68_114_128_Pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 4. Pukenis, Robertas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės vienybės idėja. [I d.] : [pradžia nr. 66, pabaiga nr. 67]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 66 (2011), p. 67-77. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L66/Logos66_067_077_Pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 5. Pukenis, Robertas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės vienybės idėja. [II d.] : [pradžia nr. 66, pabaiga nr. 67]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 67 (2011), p. 77-82. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L67/Logos67_077_082_Pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 6. Pukenis, Robertas. Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje. [I d.] : [pradžia nr. 69, pabaiga nr. 70]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 69 (2011), p. 84-97. Prieiga per internetą:
  <http://www.litlogos.eu/L69/Logos_69_084_097_Pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 7. Pukenis, Robertas. Demografinė krizė ir Lietuvos likimas. [II d.] : [pradžia nr. 53, pabaiga nr. 54]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 54 (2008), p. 97-105. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L54/logos54_97_105.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities (ISI Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 8. Pukenis, Robertas. Teisės vaidmuo išsaugant tautinį tapatumą globalizacijos sąlygomis. [I d.] : [pradžia nr. 55, pabaiga nr. 56]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 55 (2008), p. 89-99. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L55/logos55_89_99_psl.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities (ISI Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 9. Pukenis, Robertas. Teisės vaidmuo išsaugant tautinį tapatumą globalizacijos sąlygomis. [II d.] : [pradžia nr. 55, pabaiga nr. 56]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 56 (2008), p. 67-77. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L56/logos56_067_077psl.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities (ISI Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL; Academic Search Complete (EBSCO)].
 10. Pukenis, Robertas. Demografinė krizė ir Lietuvos likimas. [I d.] : [pradžia nr. 53, pabaiga nr. 54]
  // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. ISSN 0868-7692. 53 (2007), p. 76-88. Prieiga per internetą:
  <http://litlogos.eu/L53/L53_76_88_pukenis.pdf>.
  [Duomenų bazės: Arts & Humanities (ISI Web of Science); The Philosopher’s index; CEEOL].
 • recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
 1. Pukenis, Robertas. The problems in establishing the federation of Estonia, Latvia and Lithuania // Journal of US-China public administration. El Monte, USA : David Publishing company. ISSN 1548-6591. Vol. 9, no. 8, 2012, p. 900-916. [Duomenų bazės: EBSCO; OCLC; Ulrich’s Periodicals Directory; ProQuest/CSA Social Science Collection].
 2. Pukenis, Robertas. Dekano pareigos vyskupijoje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 39 (2011), p. 115-126. Prieiga per internetą: <http://senas.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_39.pdf>. [Duomenų bazės: The Philosopher’s index; CEEOL; DOAJ].
 3. Pukenis, Robertas. The Role of EU Law and Christian Values in Preserving National Identity in the Context of Globalisation // Baltic Journal of Law & Politics [elektroninis išteklius]. Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. Vol. 2, no. 1 (2009), p. 35-57. Prieiga per internetą: <http://versita.metapress.com/content/b202182301284748/fulltext.pdf>. [Duomenų bazės: MetaPress].
 4. Pukenis, Robertas. Lo “ius gentium” nella giurisprudenza Romana / Robertas Pukenis // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2005, nr. 15(43), p. 175-189. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1392-7450.N_15_43.PG_175-189>. [Duomenų bazės: CEEOL; The Philosopher’s Index].
 • recenzuojamuose mokslo leidiniuose
 1. Pukenis, Robertas. Bažnytinės diplomatijos prigimtis ir tikslai // Teisės problemos = Legal issues. Vilnius : Teisės institutas. ISSN 1392-1592. 2005, nr. 3(49), p. 53-74. Prieiga per internetą: <http://www.teise.org/next.php?nr=83>.
 2. Pukenis, Robertas. Bažnytinės diplomatijos prigimtis ir tikslai // Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. T. 57 (2005), p. 176-191. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/teise/57/tomas-57.html>.
 3. Pukenis, Robertas. La politica antireligiosa nell’ Unione Sovietica // Nova historica: rivista internazionale di storia. Roma : Pagine. No. 10, Anno 3 (2004), p. 85-94.
 4. Pukenis, Robertas. Mišrios santuokos problemos islamo kontekste / Robertas Pukenis // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2003, nr. 10(38), p. 61-74.
 5. Pukenis, Robertas. Romėnų teisė monarchiniu jos laikotarpiu / Robertas Pukenis // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2003, nr. 9(37), p. 169-185.

Taikomieji mokslo darbai

Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

PARENGTI STUDIJŲ VADOVAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, MOKOMOSIOS KNYGOS AR METODINĖS PRIEMONĖS

Pukenis, Robertas. Romos kurijos struktūra : mokomoji knyga bažnytinės ir civilinės teisės studentams / Robertas Pukenis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. 102 p. ISBN 9789955124962. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2009~ISBN_978-9955-12-496-2>.

PARENGTOS MOKSLO DARBŲ APŽVALGOS IR MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS

(tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtos mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijos, paskelbtos kultūros ar profesiniuose leidiniuose)

 1. Pukenis, Robertas. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas federatīvās valsts izveidošanas nepieciešamība // Jurista Vārds. Riga : Latvijas Vēstnesis. ISSN 1691-2462. 2012, nr. 31(730), p. 12-21.
 2. Pukenis, Robertas. Teologinis žvilgsnis į pašaukimų problematiką : [recenzija] / Robertas Pukenis // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2004, nr. 12(40), p. 260-261. [Duomenų bazės: CEEOL].

Kitos publikacijos

 1. Pukenis, Robertas,  Šeimos globa teisiniu požiūriu. // Šeima – ateities visuomenės pamatas: respublikinė mokslinė konferencija: 2005 balandžio 9 d., Panevėžys. Kaunas : LIC “Už gyvybę”, 2005. ISBN 9955506156. p. 12-13.

Asian Journal of Humanities and Social Studies, “The Models of Church and State Relations in a Secularised Society of European Union”.

Vol. 2, No. 3 (June 2014) of Asian Journal of Humanities and Social Studies (AJHSS) which will be available at http://www.ajouronline.com/index.php?journal=AJHSS&page=issue&op=current  .

The Secularisation in Europe from Lithuanian Perspective

XVI volume (anno 2013) della rivista “Studia z Prawa Wyznaniowego”

La web page della rivista:

http://www.kul.pl/studia-z-prawa-wyznaniowego,art_3669.html